Welcome to the Independant Legal Newspaper for Greeks around world (I.L.N.G)

Welcome to the Independant Legal Newspaper for Greeks around world (I.L.N.G).

The website aims to provide for free, any legal news ,that concern Greeks and Cypriots.

We welcome any posts provided that the content is within the scope of our website.

With Kind RegardsPanikos FakontisΣάββατο, 16 Μαρτίου 2013

Κώδικας Κυπριακής Πολιτικής Δικονομίας (γνωστοί και ως θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας)

Κώδικας Κυπριακής Πολιτικής Δικονομίας (γνωστοί και ως θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας)


Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013

Προϋποθέσεις παραδεκτής επίκλησης αποδεικτικών μέσων.


324/2009 ΑΠ ( 486140)


ΙΙ. Από τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 11 περ. β` ΚΠολΔ προκύπτει ότι αναίρεση επιτρέπεται και αν το δικαστήριο της ουσίας, για το σχηματισμό της δικανικής του πεποίθησης επί ουσιώδους για την έκβαση της δίκης, παραδεκτώς προταθέντος και νομίμου, ισχυρισμού, θεμελιωτικού αγωγής, ανταγωγής, ένστασης κλπ, παρά το νόμο έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν προσκομίστηκαν.

Κατά την εν λόγω διάταξη σε συνδυασμό και με τις διατάξεις των άρθρων 106, 237 εδ. 1 στοιχ. β`, 346 και 453 παρ. 1 ΚΠολΔ, ως αποδείξεις που δεν προσκομίστηκαν νοούνται και εκείνες των οποίων δεν έγινε σαφής και ορισμένη επίκληση με τις προτάσεις του διαδίκου που τις προσκόμισε. Μπορεί δε η επίκληση αυτή να γίνει είτε με τις προτάσεις της συζήτησης μετά την οποία εκδόθηκε η απόφαση, είτε με σαφή αναφορά στις προτάσεις αυτές, σε συγκεκριμένο μέρος των προσκομιζόμενων προτάσεων προηγούμενης συζήτησης, όπου γίνεται σαφής και ορισμένη επίκληση του αποδεικτικού μέσου (κατάθεσης μάρτυρος, εγγράφου), κατ` ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 240 ΚΠολΔ, το οποίο, αν και αναφέρεται στον τρόπο επαναφοράς ισχυρισμών, εφαρμόζεται αναλόγως και για την επίκληση αποδεικτικών μέσων. (Ολ ΑΠ 23/2008 και 9/2000). Όπως σαφώς
συνάγεται από την άνω διάταξη του άρθρου 559 αρ.11 περ.β` ΚΠολΔ, οι αποδείξεις που παρά το νόμο λήφθηκαν υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας, πρέπει να είναι κρίσιμες για την απόδειξη ή ανταπόδειξη ουσιώδους για την έκβαση της δίκης ισχυρισμού των διαδίκων, αφού μόνο ένα τέτοιος (ουσιώδης) ισχυρισμός καθίσταται αντικείμενο απόδειξης (Ολ.ΑΠ 42/2002) δεν ιδρύεται δε ο λόγος αυτός, αν το δικαστήριο στήριξε τη δικανική του πεποίθηση κυρίως σε άλλα αποδεικτικά μέσα. Για να είναι ορισμένος, και άρα παραδεκτός ο λόγος αυτός αναίρεσης πρέπει να αναφέρεται στο αναιρετήριο ο ισχυρισμός προς απόδειξη ή ανταπόδειξη του οποίου το δικαστήριο έλαβε υπόψη παρά το νόμο το αποδεικτικό μέσο, να προσδιορίζεται το αποδεικτικό μέσο κατά τρόπο που να προκύπτει η ταυτότητά του και να καθορίζεται το περιεχόμενο του αποδεικτικού μέσου ώστε να είναι δυνατό να κριθεί αν αυτό είναι κρίσιμο για την απόδειξη ή ανταπόδειξη του ισχυρισμού και οι κρίσιμες παραδοχές του δικαστηρίου. Στην προκειμένη περίπτωση, με τον πρώτο λόγο από το άρθρο 559 αρ.11 παρ.β` ΚΠολΔ, η αναιρεσείουσα αποδίδει στο Εφετείο την πλημμέλεια, ότι με το να δεχθεί τις εναντίον της αγωγές των ήδη αναιρεσιβλήτων, με τις οποίες αυτοί ζήτησαν να υποχρεωθεί η εναγομένη να καταβάλει σε καθέναν εξ αυτών το ζητούμενο ποσό, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, συνεπεία παράνομης και υπαίτιας προσβολής της προσωπικότητάς τους από την εναγομένη, παρά το νόμο έλαβε υπόψη τις μη προσκομισθείσες μετ` επικλήσεως από τους ενάγοντες υπ` αριθμ. 2500/10.10.03, 4244/20.10.03, 89/8.1.04 και 4848/21.11.01 αποφάσεις του


Προτάσεις στο Εφετείο -

Διαδικασία στο Εφετείο. Προτάσεις στο Εφετείο.


ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 61/2010
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Κατά την εν λόγω διάταξη σε συνδυασμό και με τις διατάξεις των άρθρων 106, 237 εδ. 1 στοιχ. β', 346 και 453 παρ. 1 ΚΠολΔ, ως αποδείξεις που δεν προσκομίστηκαν νοούνται και εκείνες των οποίων δεν έγινε σαφής και ορισμένη επίκληση με τις προτάσεις του διαδίκου που τις προσκόμισε (ΑΠ 324/2009).

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 61/2010


ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τη διάταξη του άρθρου 670 εδ. α' ΚΠολΔ, κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών ( άρθρα 664 έως 676), οι διάδικοι έως το τέλος της συζήτησης στο ακροατήριο προσάγουν όλα τα αποδεικτικά τους μέσα. Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 671 παρ. 1 εδ. γ' ΚΠολΔ ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου λαμβάνονται υπόψη μόνο αν έγιναν ύστερα από προηγούμενη κλήτευση του αντιδίκου πριν από είκοσι τέσσερις τουλάχιστον ώρες. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι, στην πιο πάνω ειδική διαδικασία για την εξασφάλιση ταχύτητας εκδίκασης των διαφορών αυτών λόγω της ιδιαιτερότητας τους, οι διάδικοι οφείλουν να προσάγουν στο Εφετείο "έως το τέλος της συζήτησης στο ακροατήριο όλα τα αποδεικτικά τους μέσα" (μάρτυρες, ένορκες βεβαιώσεις, έγγραφα) και, συνεπώς, είναι απαράδεκτα τα αποδεικτικά μέσα, αν οι διάδικοι τα προσάγουν μετά το τέλος της συζήτησης στο ακροατήριο. Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 237 παρ. 1 και 3, 270 παρ. 1 εδ. β', παρ. 4 εδ. α', παρ. 5 εδ. α' και β' και παρ. 6 εδ. α' ΚΠολΔ, που εφαρμόζονται και στη διαδικασία της δευτεροβάθμιας δίκης (άρθρο 524 παρ. 1 ΚΠολΔ) αλλά και στις ειδικές διαδικασίας, αφού δεν αντιβαίνουν προς τις ειδικές διατάξεις των διαδικασιών αυτών (άρθρο 591 παρ. 1 ΚΠολΔ), όπως ίσχυαν οι διατάξεις αυτές κατά τον κρίσιμο χρόνο της συζητήσεως της προκείμενης υποθέσεως ενώπιον του εκδόσαντος την προσβαλλόμενη απόφαση Εφετείου, προκύπτουν τα ακόλουθα: Ενώπιον του Εφετείου οι διάδικοι πρέπει μαζί με τις προτάσεις το αργότερο κατά την συζήτηση στο ακροατήριο να καταθέσουν προαποδεικτικώς όλα τα αποδεικτικά και διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται με τις προτάσεις τους. Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνεται σε μία δικάσιμο. Μετά το πέρας της συζήτησης στο ακροατήριο και έως τη δωδέκατη ώρα της τρίτης ημέρας από τη συζήτηση οι διάδικοι μπορούν να καταθέσουν προσθήκη στις προτάσεις τους, η οποία περιορίζεται στην αξιολόγηση των αποδείξεων. Έτσι, στην κατ' έφεση δίκη στις ειδικές διαδικασίες, η επίκληση και προσκομιδή όλων των αποδεικτικών μέσων πρέπει να γίνεται κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, οπότε όλοι οι αυτοτελείς ισχυρισμοί προτείνονται προφορικά και όσοι δεν περιέχονται στις προτάσεις καταχωρίζονται στα πρακτικά, ενώ μετά το πέρας της συζήτησης με την προσθήκη στις προτάσεις επιτρέπεται μόνον αξιολόγηση των αποδείξεων που έχουν ήδη προσκομισθεί κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο. Εξάλλου, από τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 11 περ. β' ΚΠολΔ, προκύπτει ότι αναίρεση επιτρέπεται και αν το δικαστήριο της ουσίας παρά το νόμο έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν προσκομίστηκαν. Κατά την εν λόγω διάταξη σε συνδυασμό και με τις διατάξεις των άρθρων 106, 237 εδ. 1 στοιχ. β', 346 και 453 παρ. 1 ΚΠολΔ, ως αποδείξεις που δεν προσκομίστηκαν νοούνται και εκείνες των οποίων δεν έγινε σαφής και ορισμένη επίκληση με τις προτάσεις του διαδίκου που τις προσκόμισε (ΑΠ 324/2009). Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, το Εφετείο, που δίκασε κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 664 έως 676 ΚΠολΔ, απέρριψε ως αβάσιμη στην ουσία την έφεση της αναιρεσείουσας κατά της 1597/2005 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που είχε απορρίψει ως αβάσιμη στην ουσία την αγωγή της, αφού έλαβε υπόψη και εκτίμησε, εκτός των άλλων αποδεικτικών μέσων (μαρτύρων, εγγράφων), και τις υπ' αριθμ. ...και ... ένορκες βεβαιώσεις του συμβολαιογράφου Αθηνών …….., που δόθηκαν στις 14-10-2008 και ώρα 09.00, τις οποίες προσκόμισε το αναιρεσίβλητο. Δεν προκύπτει όμως ότι η επίκληση αυτών έγινε έως το πέρας της συζητήσεως στο ακροατήριο του Εφετείου με τις προτάσεις του αναιρεσιβλήτου ή με καταχώριση στα πρακτικά συνεδριάσεως αυτού. Το αναιρεσίβλητο κατέθεσε τις από 13-10-2008 προτάσεις του με σχετικά την προτεραία της συζητήσεως, ήτοι στις 13-10-2008 και ώρα 14.00, όπως τούτο προκύπτει από την επ' αυτών σημείωση του γραμματέα του Εφετείου. Και ναι μεν στις καθαρογραμμένες κατά τα λοιπά στο σύνολο τους προτάσεις του αυτές, όπως εξ αυτών προκύπτει, ισχυρίζεται ότι επικαλείται και προσκομίζει, μεταξύ άλλων, και τις ως υπ' αριθμ. ...και .../2008 ένορκες βεβαιώσεις, οι αριθμοί των οποίων, ήτοι οι ...και ...και η ημερομηνία 14-10-2008 είναι γραμμένοι δια χειρός. Όμως, η χειρόγραφη αυτή εγγραφή- προσθήκη δεν φέρει ημερομηνία και βεβαίωση της τόσο από την πληρεξούσια δικηγόρο που υπογράφει τις προτάσεις όσο και από τον αρμόδιο υπάλληλο του Εφετείου, σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 237 παρ. 2 και 3 ΚΠολΔ. Έτσι, δεν προκύπτει πότε έγινε η άνω εγγραφή και, ως εκ τούτου υπάρχει αμφιβολία για τη νομιμότητα της επικλήσεως στο Δικαστήριο των άνω ενόρκων βεβαιώσεων. Εξάλλου, η επίκληση αυτών σε χρόνο που δεν υπήρχαν, αφού, σύμφωνα με την βεβαίωση του Εφετείου, έγιναν στις 14-10-2008, είναι νομικώς αδιάφορη. Διότι επίκληση μη υπαρκτού κατά τον χρόνο της επικλήσεως του αποδεικτικού μέσου είναι προδήλως αλυσιτελής (ΑΠ 1402/1999). Επομένως, το Εφετείο, που έλαβε υπόψη του τις ως άνω ένορκες βεβαιώσεις, χωρίς να έχει γίνει νόμιμη επίκληση τους, υπέπεσε στην πλημμέλεια του άρθρου 559 αριθ. 11 ΚΠολΔ. Συνεπώς, είναι βάσιμος ο δεύτερος λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως, με τον οποίο η αναιρεσείουσα, κατ' εκτίμηση του όλου περιεχομένου του αναιρετηρίου, μέμφεται το Εφετείο ότι, για το σχηματισμό της αποδεικτικής του κρίσης περί του ότι η καταγγελία από το αναιρεσίβλητο της εργασιακής σχέσης δεν είναι άκυρη ως γενόμενη κατά κατάχρηση δικαιώματος λόγω εκδικήσεως και εμπάθειας αυτού έναντι της, αλλά αυτή έγινε για αντισυμβατική της συμπεριφορά, έλαβε υπόψη και τις πιο πάνω μη νομίμως επικληθείσες ένορκες βεβαιώσεις, τον άνω δε ισχυρισμό προέβαλε με την προσθήκη που κατέθεσε ενώπιον του Εφετείου. Κατ' ακολουθίαν των παραπάνω, πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση ,να παραπεμφθεί η υπόθεση για περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο Εφετείο, του οποίου είναι δυνατή η σύνθεση από άλλους δικαστές (άρθρο 580 § 3 ΚΠολΔ), και να καταδικαστεί το αναιρεσίβλητο στα δικαστικά έξοδα της αναιρεσείουσας.

αναιρεί την 2700/2009 απόφαση του Εφετείου Αθηνών.

Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2012

Ασφαλιστικές Εισφορές Ταμείου Νομικών

http://www.tnomik.gr/appdata/documents/asfalish/amisthwn/eisfores_2012.pdf

Ασφαλιστικές Εισφορές -Ταμείο Νομικών

Nέοι κανόνες τιμολόγησης για το ΦΠΑ

Οδηγία 2010/45/EE του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2010, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τους κανόνες τιμολόγησης

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:189:0001:0008:EL:PDF

Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2010

Σημαντική οδηγία της Ε.Ε για αυτοαπασχολούμενους

Σημαντική οδηγία για αυτοαπασχολούμενους εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση
Ειδικότερα με την υπ' αριθμ।2010/41 της 7ης Ιουλιου 2010 α) θεσπίζεται η κοινωνική προστασία των συζύγων των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων και β) θεσπιζεται δικαίωμα σε επίδομα μητρότητας στις αυτοαπασχολούμενες μητέρες.
Ο δε χρονος συμμόρφωσης των κρατών μελών 5/ Αυγούστου / 2012

Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2010

Αποστολίδης v Οραμς

Δικαίωσε τον Αποστολίδη το Βρετανικό Εφετείο

Το κυπριακό Δικαστήριο αποφάσισε ότι το ζεύγος Οραμς θα πρέπει να καταβάλει αποζημιώσεις στον Μελέτη Αποστολίδη, να κατεδαφίσει την παράνομη ανάπτυξη στην περιουσία του στην κατεχόμενη Λάπηθο, να τερματίσει τις επεμβάσεις σε αυτήν και να την παραδώσει στο νόμιμο ιδιοκτήτη της.

Ικανοποίηση εξέφρασε ο κ. Αποστολίδης, σημειώνοντας ότι η σημερινή απόφαση αποτελεί «νίκη των θεσμών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ενωσης».

Παράλληλα εκτιμά ότι η συγκεκριμένη απόφαση αφορά όλες τις πτυχές του περιουσιακού.Ευχαριστίες Καντούνα

Ο δικηγόρος του Μελέτη Αποστολίδη, Κωνσταντής Καντούνας, σε μια πρώτη αντίδραση μετά τη σημερινή απόφαση του Βρετανικού Εφετείου στην υπόθεση Αποστολίδης v Οραμς, δήλωσε στο ΚΥΠΕ πως η εν λόγω απόφαση είναι ''οριστική και αμετάκλητη, χωρίς περιθώριο για έφεση''.

Εξέφρασε ευχαριστίες σε όλους όσοι έχουν συμβάλει στην προσπάθεια αυτή.

Σημειώνεται ότι ούτε το ζεύγος Οραμς αλλά ούτε και η Σιέρι Μπλερ ήταν στο δικαστήριο, κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία.

Ο κ. Καντούνας εξέφρασε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, προσθέτοντας ότι δικαιώθηκε ο πελάτης του.Χριστόφιας: «Απόφαση πολιτικής σημασίας»

Η απόφαση του Βρετανικού Εφετείου στην υπόθεση Αποστολίδη εναντίον Οραμς, ουσιαστικά επικυρώνει την απόφαση του Κυπριακού Δικαστηρίου δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας, προσθέτοντας πως η απόφαση αυτή έχει και νομική αλλά και πολιτική σημασία.

Σε δηλώσεις στο αεροδρόμιο Λάρνακας επιστρέφοντας από επίσκεψη εργασίας στην Αθήνα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κλήθηκε να σχολιάσει την απόφαση του Βρετανικού Εφετείου σε σχέση με την υπόθεση Αποστολίδη εναντίον Οραμς, με την οποία απεφάνθη ότι η απόφαση του Δικαστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας θα πρέπει να εκτελεστεί.

«Το Κυπριακό Δικαστήριο δεν μπορεί να εκτελέσει κανονικά, είναι η Κυπριακή Δημοκρατία που πρέπει να εκτελέσει» ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστόφιας σημειώνοντας πως «ούτε και η Κυπριακή Δημοκρατία δυστυχώς ασκεί την κυριαρχία που μπορεί και πρέπει νόμιμα να ασκεί στο έδαφος της κατεχόμενης Κύπρου».

Πρόσθεσε ότι «η απόφαση αυτή η οποία ουσιαστικά επικυρώνει δηλαδή την απόφαση του δικού μας του δικαστηρίου έχει σημαντική νομική αλλά και πολιτική σημασία. Νομική γιατί το αγγλικό δικαστήριο συμπεριφέρθηκε με βάση τους νόμους και τους κανόνες της ΕΕ και της σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης και του δικαστηρίου ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και πολιτική γιατί δίνει και απάντηση στην πλευρά η οποία θέλει να αρνηθεί το δικαίωμα στην ιδιοκτησία ή στη χρήση της ιδιοκτησίας» είπε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν θέλησε να πει πολλά πράγματα για την απόφαση αφού όπως είπε δεν την έχει δει ακόμα και πρόσθεσε πως «θα γίνουν περισσότερες αναλύσεις. Από πολιτικής σκοπιάς εμείς κρατάμε αυτή την απόφαση και θα την αξιοποιήσουμε δεόντως» σημείωσε.

Απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους ο Πρόεδρος είπε πως «σας κάνω το χατίρι να κάνω ένα πρώτο σχόλιο. Αμα μπούμε σε λεπτομέρειες νομίζω δεν θα ήταν από δικής μου πλευράς και τόσο υπεύθυνο» κατέληξε.Χαιρετίζει ο Αναστασιάδης

Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Νίκος Αναστασιάδης χαιρέτισε την απόφαση του Βρετανικού Εφετείου σε σχέση με την υπόθεση Οραμς, λέγοντας ότι είναι μια θετική εξέλιξη, η οποία θα δώσει ενίσχυση στις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού.

«Είναι μια θετική εξέλιξη, που πιστεύω θα δώσει ενίσχυση στις προσπάθειές μας στα πλαίσια του διαπραγματευτικού διαλόγου για αίσια κατάληξη του Κυπριακού, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις περιουσίες», σημείωσε ο κ. Αναστασιάδης.

Πρόσθεσε ότι κάθε απόφαση που βοηθά υποστηρικτικά στα δίκαια αιτήματα της ε/κ πλευράς «πρέπει να αξιοποιείται, εάν είναι να ενισχυθεί η προσπάθεια ικανοποίησης θέσεων αρχών αλλά και θέσεων δικαίου».

Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ είπε ότι η απόφαση αυτή δικαιώνει το αίτημα όπως ακριβώς έχει διατυπωθεί και από το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πως η απόφαση δικαστηρίων ενός κράτους μέλους εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της ΕΕ, δηλαδή στα κράτη μέλη.